Disclaimer

Schisisstichting Friesland
Vestigingsadres en vestigingsplaats: Henri Dunantweg 2, 8934AD Leeuwarden
Ingeschreven als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 41004100

Algemeen
Deze site is voornamelijk bedoeld om achtergrondinformatie te leveren aan patiënten en ouders/verzorgers van het Schisisteam Friesland. Op enkele plaatsen worden merknamen genoemd van bepaalde artikelen of zorgverzekeraars. Deze merknamen zijn gekozen zonder enige vorm van sponsoring of geldelijke bijdrage, n zijn uitsluitend genoemd als voorbeeld. Het noemen van een bepaald merk betekent niet dat andere merken kwalitatief minder zouden zijn.

Vrijwaring
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het  handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke medische of opvoedkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult. Schisisteam Friesland en Schisisstichting Friesland sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze site worden aangeboden. Deze site is bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie is zeker niet bedoeld als medisch advies. Schisisteam Friesland en Schisisstichting Friesland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade als gevolg van juist wel of niet bieden van informatie.

Copyright
Alle informatie gevat in deze internetsite van Schisisteam Friesland op www.schisisteamfriesland.nl is eigendom van het Schisisteam Friesland, tenzij anders aangegeven. Bij citaten staan bronvermeldingen en doorkoppelingen naar de bron (link).