De orthopedagoog verzorgt de eerste opvang van ouders voor of na de geboorte van een kindje met schisis

Zij geeft de eerste adviezen over de voeding en voorlichting over de schisis en de behandeling hiervan. De orthopedagoog kan ouders en kinderen begeleiden als er problemen zijn in de ontwikkeling en/of opvoeding van het kind. Zij kan onderzoek doen naar de psychologische ontwikkeling van uw kind.