Een baby met schisis aanmelden

Een baby met schisis.
De geboorte van een baby met schisis wordt in de meeste gevallen door de huisarts, verloskundige, gynaecoloog of kinderarts gemeld bij de secretaresses van het Schisisteam. Zij regelen met de ouders de afspraken voor een eerste gesprek met de maatschappelijk werkster en/of logopediste en de plastisch chirurg.

Contact: Mw. Y.  Hoeksma, mw. A. de Haan
medisch secretaresses
tel: (058) 286 61 41
bereikbaar: maandag t/m vrijdag
De secretaresse van Schisisteam Friesland ontvangt u voor het schisisspreekuur op de poli Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het MCL (route 57).

De schisisspreekuren worden georganiseerd op de vrijdagmiddag.
e-mail: schisis@znb.nl