Een baby met schisis aanmelden

Een baby met schisis.
De geboorte van een baby met schisis wordt in de meeste gevallen door de huisarts, verloskundige, gynaecoloog of kinderarts gemeld bij de secretaresse van het Schisisteam. Zij regelt met de ouders de afspraken voor een eerste gesprek met de orthopedagoge en de plastisch chirurg.

Contact: Mevr. Aeltsje van der Meer
teamleider poli plastische chirurgie
tel: (058) 28 63 746, bgg: (058) 28 66 145
bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdagmiddag en donderdag
De secretaresse van Schisisteam Friesland ontvangt u voor het schisisspreekuur op de poli Kaakchirurgie van het MCL (route 66).

De schisisspreekuren worden georganiseerd op de vrijdagmiddag.
e-mail: info@schisisteamfriesland.nl