Gebit en kaak

Het sluiten van de kaakspleet

Nadat de orthodontist de kaak met een beugel heeft verbreed…

Lees meer »

Implantaat

Soms ontbreekt de kleine snijtand. Dat komt doordat die tand…

Lees meer »

Gebit en kaak

Schisis heeft vaak grote gevolgen voor het gebit. Dit zijn…

Lees meer »

Lipspleet

Als uw kind alleen een lipspleet heeft, worden zijn tanden…

Lees meer »

Kaak en gehemeltespleet

Bij een gehemeltespleet ontwikkelt het gebit zich bijna altijd zonder…

Lees meer »