Gehoor

Oren en gehoor

Kinderen met schisis hebben vaker gehoorproblemen en oorontstekingen. Dit komt…

Lees meer »