Oren en gehoor

Kinderen met schisis hebben vaker gehoorproblemen en oorontstekingen. Dit komt doordat de beluchtingsbuis (de buis van Eustachius), die van de neuskeelholte naar het middenoor loopt, nog niet goed werkt. Dat heeft te maken met de spieren van het zachte gehemelte die nog niet goed functioneren. In het middenoor ontwikkelt zich dan een vochtophoping. Dat vocht bestaat uit dun of soms ook taai slijm. Daardoor hoort uw kind minder. Ook kan zich gemakkelijker een oorontsteking ontwikkelen.

oren1

De keel-, neus- en oorarts kan besluiten om trommelvliesbuisjes (ook wel boordeknoopjes genoemd) te plaatsen. Als dit nodig blijkt te zijn uit onderzoek door de KNO-arts gebeurt dit tijdens de operatie waarbij het gehemelte wordt gesloten. Na een tijdje worden de buisjes vanzelf weer uitgestoten. Dat kan zes maanden tot meer dan een jaar duren.

Als uw kind een oorontsteking krijgt, moet die behandeld worden. U kunt daarvoor gewoon naar uw eigen huisarts gaan. U mag ook altijd een afspraak maken bij de KNO-arts van het schisisteam. Bijna altijd zal de buis van Eustachius wanneer uw kind een paar jaar ouder is (meestal voor het achtste levensjaar) weer voldoende gaan functioneren.

oren2

Gehoortest
Een goed gehoor is belangrijk voor de spraaktaalontwikkeling van uw kind. In het eerste levensjaar, al voordat uw kind zijn eerste woordjes gaat zeggen, heeft het al heel veel taal gehoord en opgenomen. Woorden die dagelijks gebruikt worden en terugkomen, worden opgeslagen in het geheugen. Uw kind kan de woorden dan nog niet zeggen, maar leert ze al wel begrijpen.

Als het gehoor van uw kind in deze periode niet optimaal is, kan het de woorden niet goed opnemen. Dit kan leiden tot een vertraging van de spraaktaalontwikkeling. Om dit te voorkomen, worden bij het Schisisteam Friesland alle kinderen met schisis op een leeftijd van ongeveer 9 maanden, uitgenodigd voor een uitgebreide gehoortest bij het Audiologisch Centrum. Door middel van de gehoortest wordt bepaald of het gehoor voldoende is voor de spraaktaalontwikkeling.

Als er voor die tijd aanwijzingen zijn voor (geh)oorproblemen, als uw kind bijvoorbeeld niet goed op geluid lijkt te reageren, vaak grijpt naar zijn oortjes en daarbij huilt, of wanneer u uw kind plat neerlegt en hij begint te huilen, kan natuurlijk al eerder worden ingegrepen. Laat bij twijfel altijd een huisarts of KNO-arts naar de oren kijken. Als er voor de leeftijd van 9 maanden aanwijzingen zijn voor gehoorverlies, wordt altijd al eerder verwezen naar het Audiologisch Centrum voor een gehoortest.

Meer lezen over gehoor en gehooronderzoek?

http://acfriesland.pento.nl/291/

http://acfriesland.pento.nl/317/