Basisschoolleeftijd

De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarop de psychosociale ontwikkeling van kinderen over het algemeen in rustiger vaarwater komt. Ook op medisch gebied worden nu weinig ingrepen uitgevoerd.

Pesten
Tijdens de basisschoolleeftijd ontwikkelen kinderen een zelfbeeld. Vriendschappen gaan een belangrijke rol spelen en kinderen gaan zich meer en meer identificeren met leeftijdsgenootjes.  Op de basisschool wordt alles wat ‘anders’ is gek of eng gevonden. Er moet een verklaring of uitleg komen om normaal om te kunnen gaan met iets wat afwijkt. Kinderen met iets geks of engs worden vaak makkelijk het slachtoffer van pesten. Dat wil niet zeggen dat alle kinderen met schisis gepest worden. Gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht gekomen voor het pestprobleem op scholen.

Tips om pesten tegen te gaan
Als uw kind een onduidelijke spraak heeft of bijvoorbeeld een scheve neus, is het belangrijk dat het zelf kan uitleggen dat dat komt doordat hij een gespleten lip en gehemelte had toen hij werd geboren en dat hij daaraan is geopereerd. De schisis wordt dan een stuk minder eng. Het is het mooiste als uw kind het zelf goed kan vertellen, maar de juf mag natuurlijk ook best een beetje helpen. Soms kan een spreekbeurt over schisis erg zinvol zijn voor zowel het kind als de klas.

Voor kinderen die gepest worden, is het zinvol over dit onderwerp te praten, er boeken over te lezen of films over te kijken. Zo kan een kind leren welk gedrag pesten kan uitlokken en welke reacties pesten juist tegen kunnen gaan. Sporten of hobby’s in clubverband kunnen kinderen leren gelijkwaardig om te gaan met leeftijdsgenootjes en in de groep kunnen sociale vaardigheden worden geoefend. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij sociale vaardigheidstraining.

basisschool

Leerprestaties
In principe hebben kinderen met een schisis een normale intellectuele aanleg. Dit geldt als uw kind een geïsoleerde schisis heeft, dus zonder bijkomende aangeboren afwijkingen. Als er wèl bijkomende aangeboren afwijkingen zijn, is het belangrijk om bij uw kind de ontwikkeling van de intelligentie goed te (laten) volgen. In dat geval zijn er geen algemene uitspraken te doen over de intelligentie. Soms moet het IQ meerdere keren worden gemeten.

Als het gehoor niet altijd goed functioneert, kan uw kind wisselend reageren op zijn omgeving. Het maakt dan soms een ‘domme’ indruk. Een slecht verstaanbare spraak kan ook een ongunstiger beeld van het kind geven. Dat kan de indruk wekken dat het kind minder intelligent is dan het in werkelijkheid is.