Kleuterperiode

De kleuterschoolfase is de leeftijd waarop kinderen verschillen gaan ontdekken. Ze hechten er alleen nog geen echt waardeoordeel aan. Je hebt ook kinderen in de klas met een oogplakker om hun luie oog te laten oefenen en jongens en meisjes blijken opeens verschillend te zijn. Meestal letten kinderen op deze leeftijd nog weinig op een opvallende spraak of uiterlijk.

In ‘kringgesprekken’ wordt op school aan veel onderwerpen aandacht besteed. De leerkracht of u als ouders kunnen bijvoorbeeld samen met uw kind in een kringgesprek uitleggen wat er aan de hand is. Dat maakt de acceptatie stukken makkelijker.

Het is belangrijk dat de leerkrachten op school goed geïnformeerd zijn over de afwijking bij

kleuter

uw kind en de bijbehorende  gevolgen. Zij kunnen dan letten op eventueel gehoorverlies en op de invloed van een minder goed verstaanbare spraak op de relatie met andere kinderen. Zeker als uw kind een geïsoleerde gehemeltespleet heeft, is het belangrijk dat u de leerkracht genoeg informatie geeft. De leerkracht en de andere kinderen kunnen immers aan de buitenkant niets bijzonders zien.