Lotgenotencontact jongeren

De medisch maatschappelijk werker zal één keer per twee jaar lotgenotencontact organiseren voor jongeren in de leeftijd van 14 en 15 jaar. De jongeren kunnen onder begeleiding van de medisch maatschappelijk werker met elkaar praten over onderwerpen als:

  • pesten
  • onzekerheid over het uiterlijk
  • reacties van de omgeving
  • ziekenhuisopname en operaties

Het doel is dat de jongeren ervaring kunnen uitwisselen. Het programma zal worden samengesteld op basis van de wensen van de deelnemers.