Themamiddag kinderen groep 8

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een kwetsbaar moment. Het kind stapt uit zijn oude en vertrouwde omgeving en komt in een nieuwe groep terecht. In de nieuwe groep zal het kind vaak opnieuw moeten uitleggen wat een schisis is. Om die reden zal hij/zij er weer meer mee geconfronteerd worden. Onzekerheid over het uiterlijk kan daarbij meer naar voren komen.

Ieder jaar zullen de medisch maatschappelijk werker en de psycholoog in het voorjaar een themamiddag organiseren voor kinderen uit groep 8, die naar het voortgezet onderwijs zullen gaan. Hier is in 2008 mee gestart. Doel van deze themamiddag is dat de kinderen met elkaar praten. Daarbij staat  de overgang naar de middelbare school centraal. Ze kunnen bijvoorbeeld met elkaar bespreken hoe je om kunt gaan met reacties vanuit de omgeving.

Een opmerking van een deelnemer:
“Ik had al veel zin om naar de middelbare school te gaan, maar na deze middag heb ik nog meer zin om er naartoe te gaan.”