Mogelijke problemen en oplossingen

Voor elk soort probleem bij het voeden van een baby met schisis wordt  systematisch naar mogelijke oplossingen gezocht. Daarvoor is het belangrijk om goed te kijken naar de baby tijdens het drinken en om te proberen te begrijpen wat de problemen bij het voeden zijn en waardoor ze worden veroorzaakt. Vraag hierbij eventueel hulp van de wijkverpleegkundige, een deskundige op het consultatiebureau of van uw huisarts.

Overweegt u de hoeveelheid voeding te wijzigen, overleg dat dan eerst met degene die de voeding begeleidt. Uiteraard kunt u altijd het Schisisteam om hulp vragen. Aan de hand van de precieze moeilijkheden van uw baby, wordt een keuze uit de aangeboden oplossingen gemaakt.

Voor voeding zijn de belangrijkste principes:

  • Nooit forceren!
  • Normale voedingsduur: 20 √† 30 minuten;

Bij problemen, vragen of twijfels: niet blijven tobben maar hulp inschakelen!