Voedingspatroon bij schisis

Lipspleet en lip-kaakspleet
Bij een lip- en/of kaakspleet, kunnen de tongpunt en de kaakwallen voor een groot deel zorgen voor de sluiting om de speen heen. Daardoor is het voeden meestal geen probleem. Borstvoeding is ook meestal heel goed mogelijk bij baby’s met een lipspleet en een lip-kaakspleet. Soms moet u wel de houding van het kindje bij het voeden aanpassen. U kunt dan de baby met de beentjes naar achteren aanleggen.  Daardoor sluit de borst de lipspleet af.

voedingspatroon

Gehemeltespleet
Als een kind een gehemeltespleet heeft, is het meestal niet mogelijk om hem borstvoeding te geven.  Sommige moeders kiezen dan voor afkolven. Wat u ook kiest, een voeding kost zeker meer tijd. Bij een gespleten gehemelte is een sluiting tussen de neus en de mond/keelholte niet mogelijk. Door de open verbinding tussen mond- en neusholte kan er geen negatieve druk ontstaan. De baby zuigt de voeding ook niet echt uit de fles, maar bijt met zijn kaken en drukt met zijn tong de melk uit de speen. De speen moet daarom tegen de kaken of het gehemelte leeg geduwd kunnen worden.  Daar komt nog bij dat kinderen met schisis nogal eens hun tong in de gehemeltespleet stoppen.

Op figuur 4 is te zien dat de speen tijdens het drinken soms via de gehemeltespleet in de neus terecht kan komen. Het wordt dan moeilijk de melk eruit te krijgen. Bovendien kan de melk in de neus terecht komen in plaats van in de mond.

voedingspatroon1

Verder laat de tekening zien dat het strotklepje het zachte gehemelte niet kan afsluiten van de neusholte. Dat komt door de te grote afstand en door de gehemeltespleet.  Daardoor is een doorgaande gescheiden ademstroom niet mogelijk. Dit maakt de coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen moeilijker.

Ga niet zelf knijpen in de speen of borst. Dat heeft te maken met de samenhang tussen reflexen van zuigen en slikken, want slikken is voor het kind de reactie op (zelf) zuigen. En als u zelf knijpt in speen of borst zuigt uw baby niet zelf en slikt hij dus niet of niet goed.

Als het zachte gehemelte via een operatie gesloten is, kan uw kind de voeding vaak gemakkelijker uit de speen krijgen. In het begin is hij hier nog niet aan  gewend. Daardoor kan hij zich gemakkelijker verslikken. Probeer dan eens een speen met een kleinere opening. De verwerking van vaste voeding verloopt na de sluiting ook meestal beter.