“Er komt heel wat bij kijken!”, het specialistische werk van het schisisteam.

27 november 2013

Het Schisiteam Friesland hield gisteren de jaarlijkse regionale contactavond. Het thema was ‘Opereren of Camoufleren’. In het auditorium van het MCL bestond het publiek uit ouders en kinderen met een schisis. Schisis, veel bekender onder de naam hazenlip, is een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Het kind kan vanwege schisis naast een afwijkend uiterlijk ook problemen krijgen met spraak en groei van gebit en kaak. De behandeling van het schisisteam richt zich op het verbeteren van het uiterlijk en lichamelijke functies.

Zodra ouders te horen krijgen dat hun kindje vermoedelijk met een schisis ter wereld komt, zoekt het schisisteam van het MCL contact met hen. Zo’n team bestaat uit een grote groep specialistische zorgverleners en wordt gevormd door een orthopedagoog die voor de eerste opvang van ouders voor en na de geboorte zorgt.

Een medisch maatschappelijk werker leert de ouders vervolgens om te gaan met de emoties die een kind met schisis meebrengt. De operaties aan de lip, het gehemelte en neus worden uitgevoerd door een plastisch chirurg. Na de geboorte onderzoekt een kinderarts de algehele lichamelijke toestand van het kind.

Als de situatie daar om vraagt, kan de kaakchirurg met een stukje heupbot de kaakspleet opvullen. Ook is een kno-arts ter plaatse, om eventuele oor- en gehoorproblemen vast te stellen. De logopedist beoordeelt de spraak- en taalontwikkeling van het kind. De stand en de groei van het gebit en kaken worden gemonitord door een orthodontist.

Gedurende de begeleiding van het Schisisteam Friesland maakt een medisch fotograaf regelmatig foto’s, om zo goed inzicht te krijgen in de uiterlijke resultaten van de behandeling. Ze zijn allemaal nodig om de kinderen en ouders te helpen en steunen, vanaf de geboorte tot ongeveer hun achttiende jaar.

,,Schisis helemaal weghalen kan niet, want littekens blijven altijd zichtbaar”, zegt plastisch chirurg Chantal Moues. ,,Maar we kunnen wel voor een aantoonbaar zichtbare en lichamelijke verbetering zorgen.” Ze vertelde dinsdagavond uitgebreid over de correctie van de lip. En zo’n correctie hoeft niet altijd door middel van een operatie plaats te vinden. ,,Er zijn manieren om de littekens te camoufleren. Tijdens deze contactavonden doen we daarom make-overs met jong-volwassenen. De resultaten zijn meestal verrassend goed.”
Wie meer over het werk van deze specialisten wil weten kan terecht op de website: www.schisisteamfriesland.nl.

Bron: Huis aan Huis