Themaochtend 17 maart 2018 voor kinderen uit groep 5/6

Mariska Hartendorp (medisch maatschappelijk werkster) en Maria Bijlsma (gezondheidszorgpsycholoog) hebben alle kinderen uit groep 5/6 met een schisis uitgenodigd voor een themaochtend op 17 maart jongstleden. Maar liefst 20 kinderen kwamen, samen met een of meerdere ouders, op deze bijeenkomst. We hadden het hele auditorium tot onze beschikking en hebben samen een prachtige ochtend beleefd! Na een kennismakingsspel hebben we ‘over de streep’ gedaan. Vervolgens hielp de kok van het MCL de kinderen met het versieren van cupcakes terwijl Mariska en Maria met de kinderen en de ouders konden praten. Als laatste deden we wederom  ‘over  de streep’ samen met de ouders, waarbij er mooie vragen werden bedacht door de kinderen

Wij willen de kinderen, hun ouders en de medewerkers faciitair en keuken van MCL hartelijk bedanken!