Hoe ontstaat schisis?

Bij de normale ontwikkeling van een foetus tijdens de zwangerschap is er altijd eerst een dubbelzijdige lip-, kaak-, en gehemeltespleet. Normaal groeien de verschillende delen naar elkaar toe en versmelten. Tussen de zesde en negende week van de zwangerschap sluiten de lip en de bovenkaak zich. Tussen de negende en twaalfde week sluit het gehemelte. Als dit niet, of niet volledig gebeurt, blijft er een spleet (schisis) bestaan. Waarom dit soms gebeurt, is nog niet precies bekend. Wel is bekend dat zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren tijdens de eerste weken van de zwangerschap een rol kunnen spelen.

Verschillende oorzaken voor schisis:

  • Verandering in de chromosomen
  • Verandering in één gen (DNA)
  • Factoren van buiten (bijvoorbeeld medicijngebruik, alcohol, suikerziekte)
  • Een combinatie van veranderingen in verschillende genen + risicofactoren van buiten. Deze oorzaak komt het vaakst voor

Hieronder ziet u twee animaties waarop te zien is hoe het gehemelte wordt gevormd.


Animatie 1: De gedeelten waaruit het gehemelte, de lip en de kaak worden gevormd groeien naar elkaar toe en versmelten met elkaar.

Animatie 2: De gedeelten waaruit het gehemelte, de lip en de kaak worden gevormd groeien naar elkaar toe en versmelten niet volledig met elkaar.