Gehemeltespleet

Gehemeltespleet: Gespleten / open gehemelte

Aan de hand van onderstaande illustraties wordt hieronder één vorm van Schisis in beeld gebracht.

Een voorbeeld van een gehemeltespleet

Gehemeltespleet

Een gehemeltespleet kan ook weer verschillende vormen en groottes hebben. Er is ook een vorm van een gehemeltespleet waarbij aan de buitenkant van het gehemelte niks te zien lijkt, maar waarbij de spieren daaronder niet aan elkaar zijn gegroeid. Deze vorm van een gehemeltespleet wordt vaak niet meteen na de geboorte ontdekt, maar pas na enkele dagen of maanden, als er voedingsproblemen zijn. En soms zelfs nog later, wanneer een kind spraakproblemen krijgt.