Wanneer gebeurt wat?

Schisis helemaal weghalen kan niet. Littekens blijven altijd in enige mate te zien. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De behandeling zal daarom aan ieder kind individueel worden aangepast. Meestal zal het eindresultaat van de behandeling duidelijk worden tussen het 16e en 20e levensjaar; de kinderen zijn dan uitgegroeid. De controles van het schisisteam zullen dan ook tot die tijd duren. Eventuele correcties zijn ook op latere leeftijd nog mogelijk.

Wanneer gebeurt wat?

In grote lijnen kan de behandeling uit de volgende onderdelen bestaan:

0 – 3 maanden
Baby’s met een dubbelzijdige schisis worden kaak-orthopedisch met pleisters voorbehandeld om de operatieve lip-sluiting te vergemakkelijken.

3 maanden

In principe wordt de lipsluiting op de leeftijd van ongeveer drie maanden gedaan. Bij deze operatie wordt tevens de eerste neuscorrectie uitgevoerd.

9 maanden
Het achterste (zachte) gehemelte wordt gesloten op de leeftijd van negen maanden, vaak gecombineerd met het plaatsen van trommelvlies-buisjes. Zo mogelijk wordt dan ook het voorste (harde) deel van het gehemelte gesloten.

6 – 9 maanden                                                                                                                       Er wordt erfelijkheidsonderzoek gedaan door de klinisch geneticus.

10 – 12 maanden
Gehooronderzoek in het Audiologisch Centrum Friesland.

3 jaar
Heeft uw kind een open neusspraak, dan beoordeelt de logopedist de spraak. Eventueel krijgt uw kind dan een naso-endoscopisch onderzoek . Als de spraak niet verbetert door middel van logopedie, dan is het misschien nodig dat uw kind een spraak-verbeterende operatie (pharynxplastiek) krijgt.

8 – 9 jaar
Rond de leeftijd van acht jaar wordt beoordeeld of het nodig is een stukje bot in de kaakspleet aan te brengen om de kaak te sluiten. Voor deze operatie is dan meestal nodig dat de kaak breder wordt gemaakt met een beugel.

9 – 15 jaar
Als een beugel nodig is voor het aanbrengen van een bot in de kaakspleet, begint de orthodontische behandeling al jong, met 9 jaar. Anders op een leeftijd van 10 of 11 jaar. Omdat de wisseling van de tanden en hoektanden naast de schisis vaak traag en verrassend verloopt, is de orthodontische behandeling vaak langdurig.

17 jaar en ouder
Laatste lip-, neus-, litteken- en kaakcorrecties. De neus- en kaakcorrecties worden meestal na het zeventiende jaar verricht, hoewel er steeds vaker, zeker bij ernstig storende afwijkingen, al voor of tijdens de puberteit correcties worden uitgevoerd.