Wie zijn de leden van het Schisisteam en wat doen ze?

Voordat we ons team aan uw voorstellen….

Allereerst willen we stilstaan bij de pensionering van Aeltsje van der Meer. Zij heeft in de afgelopen 38 jaar het schisisteam en de patiënten en ouders op alle mogelijke manieren gesteund. Wij willen haar hier hartelijk voor bedanken!

secretaresse

Daarnaast willen we stilstaan bij de verandering van baan van Heidi van ’t Hoff. In eerste instantie als orthopedagoog en later als orthopedagoog/GZ psycholoog betrokken bij het schisisteam. Zij heeft afscheid genomen van het MCL. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en bedanken ook haar voor haar inzet in de afgelopen jaren!

orthopedagoog

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Onderstaande leden van het schisisteam zijn betrokken bij de patiënten en hun ouders:

Secretaresses

Yvonne Hoeksma, Annemarie de Haan
De secretaresses zijn contactpersoon en het aanspreekpunt voor ouders van- en kinderen met een schisis. De secretaresses organiseren de schisisspreekuren van het team. Een van hen ontvangt u voor het schisisspreekuur op de afdeling K.N.O. van het MCL. (route 57) De schisisspreekuren worden georganiseerd op de vrijdagmiddag.

Contact:
secretariaat Schisisteam
medisch secretaresses
t (058) 286 6141
schisis@znb.nl

bereikbaar: maandag tot en met vrijdag


Medisch maatschappelijk werker

Mw. M. Hartendorp
De maatschappelijk werker verzorgt samen met de logoopedisten de eerste opvang van ouders voor en/of na de geboorte van een kindje met schisis. Daarnaast is zij beschikbaar voor psychosociale zorg aan kinderen en ouders. Voor ouders gaat het krijgen van een kindje met schisis vaak samen met verschillende emoties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verdriet, boosheid of bezorgdheid. De maatschappelijk werker van het Schisisteam kan u hierbij hulp bieden. Ook kan de maatschappelijk werker u adviseren over allerlei praktische zaken die verband houden met de schisis of met de ziekenhuisopname van uw kind. Tijdens de eerste ziekenhuisopname van uw kind zal de medisch maatschappelijk werker bij u langs komen.

Als er op latere leeftijd problemen zijn als gevolg van de schisis of de behandeling (bijv. onzekerheden over het uiterlijk, negatief zelfbeeld, spanningen rondom ziekenhuisopname of operatie, moeilijkheden op school of thuis) kunt u ook contact opnemen met de medisch maatschappelijk werker.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen de secretaresses van het schisisteam
t (058) 286 6141Plastisch chirurg

plastisch_chirurg1

Mw. dr. C.M. Mouës-Vink 
Vlak na de geboorte kijkt de plastisch chirurg naar uw kind. De plastisch chirurg voert de operaties uit aan de lip, het gehemelte en aan de neus (vaak samen met de KNO-arts). Hierdoor is zij vanaf de geboorte nauw betrokken bij de behandeling. De plastisch chirurg is ook coördinator van het schisisteam.Kinderarts

E Snijders verkleind

Mw. dr. C. Snijders
De kinderarts onderzoekt na de geboorte de algehele lichamelijke toestand van uw kind en beoordeelt of er eventueel nog meer aangeboren afwijkingen zijn. Zijn er problemen met de groei en ontwikkeling, dan kunt u ook bij de kinderarts terecht.Kaakchirurg

kaakchirurg

dr. K. Heijdenrijk
De kaakchirurg vult met een stukje heupbot de eventuele kaakspleet op. Soms verbetert hij op latere leeftijd ook de vorm en stand van de boven- en /of onderkaak.


Keel-, neus- en oorarts

kno_arts

drs. A.G. Reuchlin
De keel-, neus- en oor(KNO)arts onderzoekt de oor- en gehoorproblemen en kan deze, in overleg met u, zonodig behandelen. De KNO-arts onderzoekt en behandelt eventuele problemen met de werking en vorm van de neus. Dit doet hij samen met de plastisch chirurg. Ook kan hij de functie van het gehemelte beoordelen.Klinisch fysicus audioloog

drs. S. Hoekman
De audioloog zit in het Schisisteam namens het Audiologisch Centrum (AC). Het AC doet in de eerste plaats uitgebreide gehooronderzoeken. Daarnaast kan op het AC uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de spraak- en taalontwikkeling en eventueel psychologische ontwikkeling.

De audioloog werkt in het Audiologisch Centrum aan de Verlengde Schrans 35 8932 NJ in Leeuwarden.

t (058) 280 15 86 (van 8:30 tot 13:00 uur)

acfriesland.pento.nlLogopedisten

logopedist2

mevr. drs. M. Mulder & mevr. drs. J. Krooshof
De logopedist geeft ouders advies bij voedingsproblemen. Zij kan bij het voeden aanwezig zijn om te kijken hoe het gaat en eventuele problemen behandelen.
De logopedist beoordeelt verder de spraak- en taalontwikkeling. Zij doet logopedisch onderzoek en zonodig stelt zijn een logopedische behandeling voor. Als kinderen drie en vijf jaar oud zijn doet de logopedist een uitgebreid logopedisch onderzoek.Orthodontist

orthodontist

drs. B.D. van der Meulen
De orthodontist houdt zich bezig met de stand en de groei van het gebit en de kaken. Hij kan er met een beugel voor zorgen dat de tanden en kiezen mooi in een rij komen te staan en goed op elkaar passen.

Orthodontiepraktijk Leeuwarden is gevestigd in het centrum van Leeuwarden, aan de Schrans 57 – 59. 8932 NB Leeuwarden.

t (058) 28 87 555


(Gezondheidszorg)psycholoog 

mevr. drs. M. Bijlsma
De psycholoog kan ouders en kinderen begeleiden als er problemen zijn in de ontwikkeling en/of opvoeding van het kind. Zij kan onderzoek doen naar de psychologische ontwikkeling van uw kind. Met vragen over bijvoorbeeld gedrag, schoolkeuze, weerbaarheid, pesten en angst voor operaties, kunt u bij de psycholoog terecht.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van het schisisteam,
t (058) 286 6141

Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Medische Psychologie:
t (058) 28 67400

 


De klinisch geneticus

geneticus

mevr. drs. H.E. Veenstra-Knol
De klinisch geneticus (erfelijksheidsdeskundige) is gespecialiseerd in erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. Zij onderzoekt alle kinderen met schisis en geeft voorlichting over de kans om nog ene kind met aangeboren afwijkingen te krijgen.
De klinisch geneticus van het Schisisteam Friesland werkt op het Universitair Medisch Centrum Groningen op de polikliniek Genetica, maar voor de erfelijkheidsonderzoeken voor het schisisteam komt ze naar het Medisch Centrum Leeuwarden.Medisch Fotograaf

Na elk bezoek aan het Schisisteam worden foto’s gemaakt van het gezicht en later ook van het gebit. Zo wordt het verloop van de gezichtsontwikkeling vastgelegd en krijgen de leden van het Schisisteam goed inzicht in de uiterlijke resultaten van hun behandeling.