Wie zijn de leden van het Schisisteam en wat doen ze?


Secretaresse

secretaresse

Mevr. A. van der Meer
De secretaresse is contactpersoon en het aanspreekpunt voor ouders van- en kinderen met een schisis. De secretaresse organiseert de schisisspreekuren van het team. Zij ontvangt u voor het schisisspreekuur op de afdeling K.N.O. van het M.C.L. De schisisspreekuren worden georganiseerd op de vrijdagmiddag.

Contact:
A. van der Meer
teamleider poli plastische chirurgie
t (058) 28 63 746, bgg: (058) 28 66 145
e  info@schisisteamfriesland.nl

bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdagmiddag en donderdagOrthopedagoog

orthopedagoog

mevr. drs. H. van ’t Hoff
De orthopedagoog verzorgt de eerste opvang van ouders voor en/of na de geboorte van een kindje met schisis. Zij geeft de eerste adviezen over de voeding en voorlichting over de schisis en de behandeling hiervan. De orthopedagoog kan ouders en kinderen begeleiden als er problemen zijn in de ontwikkeling en/of opvoeding van het kind. Zij kan onderzoek doen naar de psychologische ontwikkeling van uw kind. Met vragen over bijvoorbeeld gedrag, schoolkeuze, weerbaarheid, pesten en angst voor operaties, kunt u bij de orthopedagoog terecht.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A van der Meer, secretaresse van het schisisteam,
t (058) 28 63 746

Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met mevr. H. van ’t Hoff,
afdeling Medische Psychologie
t (058) 28 61087Medisch maatschappelijk werker
Voor ouders gaat het krijgen van een kindje met schisis vaak samen met verschillende emoties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verdriet, boosheid of bezorgdheid. De maatschappelijk werker van het Schisisteam kan u hierbij hulp bieden. Ook kan de maatschappelijk werker u adviseren over allerlei praktische zaken die verband houden met de schisis of met de ziekenhuisopname van uw kind. Tijdens de eerste ziekenhuisopname van uw kind zal de medisch maatschappelijk werker bij u langs komen.

Als er op latere leeftijd problemen zijn als gevolg van de schisis of de behandeling (bijv. onzekerheden over het uiterlijk, negatief zelfbeeld, spanningen rondom ziekenhuisopname of operatie, moeilijkheden op school of thuis) kunt u ook contact opnemen met de medisch maatschappelijk werker.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A van der Meer, secretaresse van het schisisteam,
t (058) 28 63 746

 Plastisch chirurg

plastisch_chirurg1plastisch_chirurg2

Mw. dr. C.M. Mouës-Vink & Mw. D. van Dam
Vlak na de geboorte kijkt de plastisch chirurg naar uw kind. De plastisch chirurg voert de operaties uit aan de lip, het gehemelte en aan de neus (vaak samen met de KNO-arts). Hierdoor is hij vanaf de geboorte nauw betrokken bij de behandeling. De plastisch chirurg is ook coördinator van het schisisteam.Kinderarts

E Snijders verkleind

Mw. dr. C. Snijders
De kinderarts onderzoekt na de geboorte de algehele lichamelijke toestand van uw kind en beoordeelt of er eventueel nog meer aangeboren afwijkingen zijn. Zijn er problemen met de groei en ontwikkeling, dan kunt u ook bij de kinderarts terecht.Kaakchirurg

kaakchirurg

dr. K. Heijdenrijk
De kaakchirurg vult met een stukje heupbot de eventuele kaakspleet op. Soms verbetert hij op latere leeftijd ook de vorm en stand van de boven- en /of onderkaak.


Keel-, neus- en oorarts

kno_arts

drs. A.G. Reuchlin

De keel-, neus- en oor(KNO)arts onderzoekt de oor- en gehoorproblemen en kan deze, in overleg met u, zonodig behandelen. De KNO-arts onderzoekt en behandelt eventuele problemen met de werking en vorm van de neus. Dit doet hij samen met de plastisch chirurg. Ook kan hij de functie van het gehemelte beoordelen.Klinisch fysicus audioloog

 

drs. M.Stawicki
De audioloog zit in het Schisisteam namens het Audiologisch Centrum (AC). Het AC doet in de eerste plaats uitgebreide gehooronderzoeken. Daarnaast kan op het AC uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de spraak- en taalontwikkeling en eventueel psychologische ontwikkeling.

De audioloog werkt in het Audiologisch Centrum aan de Verlengde Schrans 35 8932 NJ in Leeuwarden.

t (058) 280 15 86 (van 8:30 tot 13:00 uur)

acfriesland.pento.nlLogopedisten

logopedist2logopedist1

mevr. drs. J.M. Dijkstra-Putkamer & mevr. drs. J. Krooshof
De logopedist geeft ouders advies bij voedingsproblemen. Zij kan bij het voeden aanwezig zijn om te kijken hoe het gaat en eventuele problemen behandelen.
De logopedist beoordeelt verder de spraak- en taalontwikkeling. Zij doet logopedisch onderzoek en zonodig stelt zijn een logopedische behandeling voor. Als kinderen drie en vijf jaar oud zijn doet de logopedist een uitgebreid logopedisch onderzoek.Orthodontist

orthodontist

drs. B.D. van der Meulen
De orthodontist houdt zich bezig met de stand en de groei van het gebit en de kaken. Hij kan er met een beugel voor zorgen dat de tanden en kiezen mooi in een rij komen te staan en goed op elkaar passen.

Orthodontiepraktijk Leeuwarden is gevestigd in het centrum van Leeuwarden, aan de Schrans 57 – 59. 8932 NB Leeuwarden.

t (058) 28 87 555De klinisch geneticus

geneticus

mevr. drs. H.E. Veenstra-Knol
De klinisch geneticus (erfelijksheidsdeskundige) is gespecialiseerd in erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. Zij onderzoekt alle kinderen met schisis en geeft voorlichting over de kans om nog ene kind met aangeboren afwijkingen te krijgen.
De klinisch geneticus van het Schisisteam Friesland werkt op het Universitair Medisch Centrum Groningen op de polikliniek Genetica, maar voor de erfelijkheidsonderzoeken voor het schisisteam komt ze naar het Medisch Centrum Leeuwarden.Medisch Fotograaf

fotograaf

K. Koster
Na elk bezoek aan het Schisisteam worden foto’s gemaakt van het gezicht en later ook van het gebit. Zo wordt het verloop van de gezichtsontwikkeling vastgelegd en krijgen de leden van het Schisisteam goed inzicht in de uiterlijke resultaten van hun behandeling.